Utstillingsanmeldelse: «Viser at museumsreformen ikke har lyktes»

Ny utstilling av Mimi Falsens verk ved Asker museum er av så dårlig kvalitet at det overskygger både kunstner og kunstverk.


Denne utstillingsanmeldelsen er skrevet for Minerva og opprinnelig publisert på minervanett.no 08.02.2018. Teksten kan også leses her. 


Når Asker museum trekker Mimi Falsen (1861-1957) frem fra glemselen, er målet å kaste lys over en glemt kunstner og foregangskvinne. Utstillingen presenteres som museets storsatsning i 2018, og skal være den første i museets arbeid med å løfte frem kunstnerne tilknyttet miljøet rundt Otto Valstad og Arne Garborg. Hjemmene til begge de sistnevnte ligger i dag under Asker museum og MiA, museene i Akershus.

Mimi Falsen var uten tvil en pioner i sin tid. Hun hadde sin utdannelse fra København og fra Paris ved Académie Colarossi, en av de få skolene som tok opp kvinnelige studenter og lot dem delta i akt-tegneklassene. Falsen studerte blant annet under Pierre Puvis de Chavannes i Paris og Anders Zorn i Sverige, og det kunstneriske uttrykket er i tråd med samtidens naturalisme. Motivkretsen er hovedsakelig portretter, interiører og landskapsbilder.

Etter debuten i 1891 deltok Falsen på Høstutstillingen nesten hvert år helt frem til 1956 – da var hun 95 år gammel. Maleriene i utstillingen er av noe varierende kvalitet, men tegner et bilde av en dyktig kunstner med god teft for portrettmaleri. Det er ikke vanskelig å plassere henne inn i tradisjonen til sine læremestre og samtidige kunstnere.

Falsen startet dessuten Malerinneforbundet i 1905 og Bildende kunstnerinners forbund i 1928. Malerinneforbundet er den første formelle organisasjonen av og for kvinnelige kunstnere i Norge, og jobbet blant annet med å fremme representasjonen av kvinner på Høstutstillingen ved å komme med alternative forslag til jurymedlemmer.

Viktig kunstner, lav kvalitet                   

At fortidens pionerer hentes frem fra ulike grader av glemsel og at underkommuniserte kunstnerskap trekkes frem i lyset, er et fenomen i vår tid:

Flere museer og utstillingssteder har hatt lignende satsninger de siste årene, og det med stor suksess. Sidsel Paaske på museet for samtidskunst i 2016-17 er et av mange eksempler.

Så godt som ingen vinkler, høyder eller format er samkjørte.

Men at Mimi Falsen er en interessant kunstner, er dessverre ikke nok til å skape en god utstilling. Verkene i Fusdallåven på Asker museum henger tett i tett på rødmalte vegger i en rotete «salon montering». Mange av verkene henger bemerkelsesverdig høyt. Noen av de mindre maleriene og studiene blir hengende minst 160 cm fra bakken. Det ser ut til at man har gjort et forsøk på å holde felles topphøyde på maleriene, men selv ikke det er gjort konsekvent. Når Falsens malerier er av relativt beskjeden størrelse, er dette kanskje også en dårlig tilnærming. Den høye hengingen gjør det ikke bare vanskelig å se maleriene, det ser også rett og slett veldig merkelig ut.  

Flere steder er verkene gruppert og hengt i flere nivåer på veggen. Her kommer den rotete monteringen tydeligst frem. Så godt som ingen vinkler, høyder eller format er samkjørte. Verkene er hengt på wire fra bildelister på veggene, noe som gjør at maleriene tipper eller snurrer ut fra veggen. Dette gjør også lyssetting vanskelig, og flere steder skjemmes man av gjenskinn i ferniss som blender motivet.

Det er mer til det å lage en kunstutstilling enn å slå inn en spiker i veggen.

På hver vegg står det plassert et sort glassmonter med malerier. I det ene monteret vises også en stol fra Falsens hjem mot en tekstilbakgrunn med et forstørret fototrykk av et av Falsens interiørmotiver. Det avbildende maleriet viser den samme stolen i en stue. Dette er for seg et greit formidlingsgrep. Men hvorfor museet har valgt å stille ut en tekstilkopi trygt bak glass og ramme når det originale maleriet står plassert på staffeli rett ved siden av, er ikke godt å vite.

Utstillingen bærer i det store og hele preg av en rekke kjappe løsninger uten tanke på det visuelle eller kvaliteten i monteringen. Verksetikettene er for eksempel butikkjøpte gavelapper av kartong, med verkstittelen klussete skriblet ned med kulepenn, limt rett på veggen. Flere av verkene mangler dessuten etikett.Man kan spørre seg hvorfor montrene i det hele tatt er benyttet til å stille ut malerier. Jeg konkluderer med at de må ha vært vanskelig å flytte på, eller at det har vært andre praktiske årsaker. Det samme vil jeg tro gjelder for vevstolen og det gigantiske orgelet som helt uten kommentar står plassert i et hjørne av rommet med malerier tilfeldig dandert omkring seg.

Det er alt i alt lite som vitner om at dette er den storsatsningen som Asker museum selv påstår. Det er mer til det å lage en kunstutstilling enn å slå inn en spiker i veggen, og den lave utstillingstekniske kvaliteten går utover tilskuerens opplevelse av kunsten. Den røde tråden i kurateringen er dessuten vanskelig å få øye på.

Mislykket museumsreform

Det er altså den faglige kvaliteten som mangler i utstillingen på Asker museum. Det sier mye at maleriene som prydet museets kafé og butikk er hengt opp med større presisjon og estetisk sans enn Falsens malerier i utstillingsrommet vegg i vegg.

Utstillingen kan stå som et eksempel på at museumsreformen ikke nødvendigvis har hatt den effekten man ønsket:

Reformen hadde som formål å styrke de museumsfaglige miljøene og heve kvalitetene på forskning og formidling. Gjennom å slå sammen mange små museer til større museumsenheter ville man samle kompetanse under samme paraply og dermed styrke fagmiljøene, spesielt ved de små museene som tidligere ikke hadde økonomi eller kompetanse til å drive museumsvirksomhet på høyt nivå.

Konsolideringsbølgen i museums-Norge kan sees som en profesjonalisering av et felt som tidligere i stor grad har vært preget av frivillighet, venneforeninger og ansatte, men lite eller ingen relevant utdannelse knyttet til museets kjerneområder. Asker museum og MiA besitter altså i teorien et sterkt fagmiljø, men dette synes dessverre ikke i det konkrete, utadrettede museumsarbeidet ved Asker museum.

Sammenslåinger og reformer har liten eller ingen nytte om museene ikke utnytter kompetansen i den større museumsenheten på tvers av avdelingene.

Allerede i 2015 leverte Telemarksforskning en rapport om museene i Akershus i farvannet av sammenslåingen til MiA. Rapporten konkluderte med at museet fremstod som en uprofesjonell og dårlig organisert institusjon som ikke var i stand til å prioritere de oppgaver som et museum bør prioritere. Det nevnes at MiA har potensiale, men at den dårlige organiseringen ville gjøre det vanskelig for museet å lande en helhetlig og god strategi for det videre arbeidet.

Det har utvilsomt vært et tidkrevende arbeid å lete frem verk til en slik utstilling. Mimi Falsen er en interessant skikkelse i norsk kunsthistorie, og Asker museum gjør rett i å formidle kunstnerne knyttet til sitt nærområde. Men Falsens verk og kunstnerskap hadde fortjent en større kvalitet i presentasjonen når de først er blitt hentet frem i fra private utlånere.

Om ikke annet burde Asker museum i det minste investere i et vater.

Gode intensjoner og en glemt kunstner er i seg selv ikke nok for å lykkes. Kunstner og verk må resonnere med noe i vår egen tid, og det må være kvalitet i formidlingen av historien og i den fysiske utstillingen.

Om ikke kompetansen finnes i hver enkelt avdeling slik de er organisert i dag, vil tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon være nøkkelen for å lykkes etter museumsreformen. Sammenslåinger og reformer har liten eller ingen nytte om museene ikke utnytter kompetansen i den større museumsenheten på tvers av avdelingene.

Om ikke annet burde Asker museum i det minste investere i et vater.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s